SweAlert Regional

Diarienummer
Koordinator Smittskyddsinstitutet
Bidrag från Vinnova 991 300 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

1) Kravspecifikation för SweAlert Regional Uppfyllelse: Uppfyllt2) Tjänsten SweAlert Regional erbjuds till landstingen under våren 2014 Uppfyllelse: Uppfyllt.3) ökad anslutning, minst sju landsting ansluter senast dec 2014 Uppfyllelse: Inte uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultat:(1) en kravspecifikation för SweAlert Regional baserad på behovsanalys och workshop;(2) en färdig produkt/tjänst, tjänsten SweAlert Regional;(3) pågående anslutning till tjänsten; två landsting hittills anslutna.Förväntade effekter: när större anslutning skett förväntas tjänsten bidra med underlag för bättre nationell övervakning av folkhälsan. Vidare bidrar tjänsten med stöd för bättre och mer effektivt lokalt smittskyddsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan, men anslutning av landsting gick långsammare än förväntat. Arbetet har bedrivits av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Tieto. Fas ett bestod av framtagande av kravspecifikation för tjänsten, här involverades smittskydden. Fas två och tre bedrevs parallellt och innehöll implementering av tjänsten samt införsäljning av denna.Analys: allt utom införsäljning gick som förväntat. Verksamheterna (smittskydden) har hela tiden varit mycket positiva och verkat för anslutning men IT-avdelningarna har bromsat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.