SweAlert Regional

Reference number 2013-05182
Coordinator Smittskyddsinstitutet
Funding from Vinnova SEK 991 300
Project duration December 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

1) Kravspecifikation för SweAlert Regional Uppfyllelse: Uppfyllt2) Tjänsten SweAlert Regional erbjuds till landstingen under våren 2014 Uppfyllelse: Uppfyllt.3) ökad anslutning, minst sju landsting ansluter senast dec 2014 Uppfyllelse: Inte uppfyllt.

Results and expected effects

Resultat:(1) en kravspecifikation för SweAlert Regional baserad på behovsanalys och workshop;(2) en färdig produkt/tjänst, tjänsten SweAlert Regional;(3) pågående anslutning till tjänsten; två landsting hittills anslutna.Förväntade effekter: när större anslutning skett förväntas tjänsten bidra med underlag för bättre nationell övervakning av folkhälsan. Vidare bidrar tjänsten med stöd för bättre och mer effektivt lokalt smittskyddsarbete.

Approach and implementation

Projektet har genomförts enligt plan, men anslutning av landsting gick långsammare än förväntat. Arbetet har bedrivits av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Tieto. Fas ett bestod av framtagande av kravspecifikation för tjänsten, här involverades smittskydden. Fas två och tre bedrevs parallellt och innehöll implementering av tjänsten samt införsäljning av denna.Analys: allt utom införsäljning gick som förväntat. Verksamheterna (smittskydden) har hela tiden varit mycket positiva och verkat för anslutning men IT-avdelningarna har bromsat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.