Supply Chain Finance: New roles for the logistics and transport industry

Diarienummer 2016-03441
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Syftet är att utveckla koncept för nya supply chain finance-tjänster där speditörers kunskap om varors position och status ger lägre kreditrisk och frigör varuvärdet som finansiell säkerhet. Tjänsterna ska stödja små och medelstora företags utrikeshandel och komplettera dagens tjänster som främst vänder sig till stora företag.

Förväntade effekter och resultat

Ökad transparens i försörjningskedjor där de fysiska, informationsrelaterade och finansiella flödena samverkar och optimeras skapar förutsättningar för effektivisering och ökad likviditet. Utrikeshandeln stöds genom att speditörer, deras kunder och finanssektorn kan skapa elektroniska system som leder till förbättrade transport- och finanstjänster. Resultaten stärker också Sveriges roll som ledande kraft i arbetet med att skapa bra förutsättningar för handel och hållbar utveckling genom analytiska bidrag som behövs för att skapa ett ändamålsenligt regelverk.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningskompetens inom logistik, finans och juridik matchas med företag och organisationer inom spedition, finans och verkstadsindustri. Detaljerade fallstudier av försörjningskedjor, workshops och strukturerade intervjuer används för att skapa förståelse som går längre än relationen mellan ett köpande och ett säljande företag. Blockkedjeteknik kan användas för att öka transparensen och tillverkare kan ingå i ett ´ID-hanteringssystem´ där transportföretag agerar som ´betrodda garanter´. Acceptans skapas genom aktivt deltagande i internationella organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.