STRONG 2012 - STrong Region ON Gaming 2012

Diarienummer 2012-03410
Koordinator GOTHIA INNOVATION AB - Gothia Science Park AB
Bidrag från Vinnova 497 767 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

STRONG har i genomförandet arbetat tydligt och fokuserat med samverkan mellan nyckelaktörer för vårt regionala ledarskap. Det har resulterat i en utvecklad plattform med styrning som möjliggör fortsatt arbete med att bygga dataspelsbranschen med allt från utbildning och forskning till utvecklingsbenägna tillväxtföretag med målet internationell kännedom och attraktivitet. Genom det metodiska arbetet som skapat delaktighet, engagemang och stolthet har vi producerat en stark Vinnväxtansökan.

Resultat och förväntade effekter

På tio år har en helt ny tillväxtbransch skapats i Skövderegionen, dataspelsindustrin. Nu ska vi växla upp och realisera en internationellt attraktiv utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljö. Miljön och dess aktörer ska bidra till och utveckla nyttjande av digitala spel och spelteknologi som verktyg för hållbara tjänste-, produkt-, process- och verksamhetsinnovationer i olika typer av branscher, verksamheter och för olika utmaningar; sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Upplägg och genomförande

STRONG har fokuserat på delaktighet från identifierade nyckelaktörer från näringsliv, akademi och samhälle. Genomförande har byggt på processledda workshops som skapat påverkan på samt engagemang, samverkan och stolthet för en gemensam uppgift. Det är en framgångsfaktor. Vi konstaterar också att befintliga regionala, nationella och internationella nätverk utvecklats. Det kommer att skapa utvecklingsmöjligheter för enskilda aktörer och för det gemensamma initiativets genomförande och framgång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.