Streaming Materia- immateriellt ägande av fysiska objekt

Diarienummer 2015-01287
Koordinator GURINGO AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation 2015

Syfte och mål

Målet var att genom ett praktiskt, gränsöverskridande samarbete mellan näringsliv, industri, forskning och konst pröva möjligheterna att utveckla ett nytt biobaserat material för tillfälliga textilier med kort livslängd, från svensk biobaserad råvara till en internationell marknad. Ett sådant material skulle kunna, genom att bejaka ett befintligt konsumtionsbehov med flyktiga, komposterbara produkter, skapa förädlingsvärde och konkurrenskraft inte bara i den Svenska biobaserade sektorn utan i hela samhället.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till utvecklingen av en icke-linjär interaktionslogisk metod för gränsöverskridande samarbeten samt ett flertal nya, radikala men lovande spår för utvecklingen av det tänkta materialet. Lovande försök har gjorts med att implementera olika biobaserade kompositer med adaptiva förmågor i non wowen material från pappersmaskinen. Projektresultaten kommer att ligga till grund för ett flertal nya projekt med avsikt att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har i laboratorium framgångsrikt testat papperstrukturer samt hur olika biobaserade kompositer med adaptiva förmågor kan skapa en dynamisk och organisk nedbrytning där kravet på restmaterialet är att det designas för att utgöra näring till nya resurser. Metodutvecklingen av en icke-linjär interaktionslogisk metod för innovation har varit radikal men framgångsrik, då projektet via workshops löpande har utvecklat både metod och kravspecifikation för materialet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.