Strategisk forsknings- och innovationsagenda för attraktiv besöksupplevelse & svensk besöksnäring

Diarienummer 2012-01850
Koordinator Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att arbeta fram Besöksnäringens strategiska forsknings- och innovationsagenda i samverkan med relevanta aktörer och som svarar svara på: - varför besöksnäringen bör betraktas som ett svenskt styrkeområde samt aktuella och potentiella omfattning (ok) - var Sverige har eller bör ha en internationell spetskompetens.(ok) - en gemensam vision och mål för forskning och innovation (ok) - näringens behov på kort, medellång och lång sikt (ok) - förlag på insatser för att bemöta behoven som pekats ut (ej klart) - samverkansformer för att genomföra föreslagna insatser (ej klart)

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av hösten och vårens arbete är att vi kommit en god bit i processen kring VARFöR samt VAD ett SIO för besöksnäringen bör initieras. Arbetet har inneburit att forsknings och innovationsfrågor lyfts på ett väsentligt sätt såväl inom näringens organisationer som inom akademin.

Upplägg och genomförande

Personliga intervjuer har gjorts med närmare 30 relevanta personer inom näring, akademi och offentlig sektor. Två mindre (7-13 pers) workshops, en med ett urval turismansvariga inom regioner dels med relevanta mydnigheter har genomförts. En större workshop med näringens ledare (160 personer) samt presentation av agendan på TUR för ca 120 pers framför allt från offentliga aktörer i form av kommuner/regioner/myndigheter har gjort att agendaarbetet spridits. Det som vi inte hunnit med i denna fas är behandling av HUR, dvs en väl förankrad genomförandeplan.

Externa länkar

http://www.bnagenda.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.