Strategier för nästa generations organiska lågkostnadsoptoelektronik

Diarienummer 2015-04033
Koordinator Linköpings universitet - ITN
Bidrag från Vinnova 32 305 kronor
Projektets löptid juli 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta planeringsprojekt är att skapa ett framgångsrikt, långsiktigt samarbete mellan Linköpings universitet och ett av de mest framstående internationella F&I-företagen inom organisk elektronik. Projektet syftar till att utveckla nya produkter och processer som gör elektronik mer funktionell, tillgänglig och hållbar. Det utgör också ett viktigt kvalifikationssteg i sökandens karriärutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsprojektet förväntas få en stor inverkan på flera områden. Det viktigaste resultatet är att stärka den sökandes kompetens och nätverk inom den organiska elektronikindustrin, liksom etableringen av viktiga kontakter mellan Linköpings universitet och ett globalt elektronikföretag. Besöket resulterade i förberedelser och inlämnande av ett långsiktigt, framgångsrikt samarbetsprojekt med slutmålet att möjliggöra hållbar organisk elektronik till ett lågt pris. Detta kommer också att bli ett unik specialiseringssteg för den sökande.

Upplägg och genomförande

Besöket genomfördes enligt plan och bestod av arbetsmöten med företagets forskningschef och FoU-forskare. Genomförbarhet av det föreslagna samarbetsprojektet, samt utsikter till aktivt stöd från bolagets sida till projektledaren var i fokus för diskussionen. Företaget har också utsett en forskarassistent för att arbeta med det gemensamma projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.