Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategier för maximal energiåtervinning i en batteritillverkningsprocess

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Västerås
Bidrag från Vinnova 499 999 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga syfte har varit till att bidra till att öka kunskaps- och kompetensnivån när det gäller effektiva, storskalig batteritillverkning, samt att skapa en övergripande modell för återvinning och återanvändning av restvärme från olika processteg i en batterifabrik. Arbetet delades upp i fyra olika delmål som var tänkta att utföras inom ramen för projektet, där fokus var att skapa en förenklad modell över batteritillverkningsprocessen, en optimal utformning för värmeåtervinning, samt att en konceptuell lösning för datadrivet beslutstöd.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett bättre kunskapsläge kring de tilltänkta processerna, från beredning av ingående material till tillverkning och formering av själva battericellerna. Vidare har projektet identifierat ett antal möjliga processteg där värmeåtervinning bör bli lönsamt, men en relativt kort återbetalningstid. Projektet har levererat ett förslag hur processen kan övervakas och ett beslutsstöd kan erhållas. Kortsiktigt har de industriella partnerna en bättre kännedom om hur lösningar kan utvecklas. Långsiktigt, så är kunskapsläget om framtida FoU-behov bättre.

Upplägg och genomförande

Projektet har kartlagt, beskrivit och skapat en förenklad modell viktiga processteg. Baserat på den tillgängliga informationen utvecklades olika strategier för att utreda potentialen för den interna värmeåtervinningen. Den teoretiskt bästa värmeåtervinningspotentialen beräknades, samt en mer ”praktiskt”, där beräkningar gjordes med lösningar som bedömdes vara mest lönsamma. Parallellt har en konceptuell modell över hur olika processteg kan visualiseras och övervakas, samtidigt som avvikelser och mikrotender av olika parametrar skulle kunna beräknas och analyseras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 januari 2018

Diarienummer 2018-00058

Statistik för sidan