STARK - Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 492 217 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Det saknas idag kontroll och övervakning inom sjukvården av tidiga markörer för försämring i fysisk förmåga vilket behövs för att förhindra eller vända åldersrelaterade försämringar. Syftet med STARK-projektet är att utarbeta ett e-hälsoverktyg med potential att ge individen och vården denna kontroll. Målet för steg 1 har varit att ta fram ett underlag för en prototyp av ett e-hälsoverktyg och identifiera dess implementeringsväg, samt identifiera innovationsteam inför steg 2 med tre perspektiv; användarperspektiv, leverantörsperspektiv och distributörsperspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Efter steg 1 finns en första prototyp av e-hälsoverktyget utvecklad med möjlighet att skatta en persons fysiska förmåga och personens tro på den egna förmågan. Implementeringsvägar är identifierade inom vård och idrottsrörelse. Parter till steg 2 är identifierade.

Upplägg och genomförande

Enkäter till och intervjuer av personer i medelåldern har genomförts för att få underlag till marknadsanalys och en första prototyp till e-hälsoverktyget. Utvärdering av fystester i en studie med medelålders personer som fick utföra testerna har också genomförts för att få underlaget till prototypen. Individuella och grupp intervjuer har genomförts med strategiska personer i Region Västmanland och Region Sörmland i syfte att identifiera implementeringsväg inom vården. STARK-projektet har marknadsförts för att hitta parter till steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.