STARK - Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 492 217 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Det saknas idag kontroll och övervakning inom sjukvården av tidiga markörer för försämring i fysisk förmåga vilket behövs för att förhindra eller vända åldersrelaterade försämringar. Syftet med STARK-projektet är att utarbeta ett e-hälsoverktyg med potential att ge individen och vården denna kontroll. Målet för steg 1 har varit att ta fram ett underlag för en prototyp av ett e-hälsoverktyg och identifiera dess implementeringsväg, samt identifiera innovationsteam inför steg 2 med tre perspektiv; användarperspektiv, leverantörsperspektiv och distributörsperspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Efter steg 1 finns en första prototyp av e-hälsoverktyget utvecklad med möjlighet att skatta en persons fysiska förmåga och personens tro på den egna förmågan. Implementeringsvägar är identifierade inom vård och idrottsrörelse. Parter till steg 2 är identifierade.

Upplägg och genomförande

Enkäter till och intervjuer av personer i medelåldern har genomförts för att få underlag till marknadsanalys och en första prototyp till e-hälsoverktyget. Utvärdering av fystester i en studie med medelålders personer som fick utföra testerna har också genomförts för att få underlaget till prototypen. Individuella och grupp intervjuer har genomförts med strategiska personer i Region Västmanland och Region Sörmland i syfte att identifiera implementeringsväg inom vården. STARK-projektet har marknadsförts för att hitta parter till steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03458

Statistik för sidan