Standardisering av DTH som geoteknisk sonderingsmetod

Diarienummer 2018-04534
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 144 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syfte: Att vidareutveckla DTH-(down the hole) borrning till en jordbergsonderingsstandard - Jb-S (Jord-/bergsondering med sänkhammare) för kvalitetshöjning i svåra och/eller djupa förhållanden. Mål: Att implementera DTH som en metodstandard i SvenskaGeotekniska Föreningen (SGF). Att vara först på marknaden med att erbjuda detta.

Förväntade effekter och resultat

Kvalitetshöjning: Djupare sonderingar (+20m) får bättre värden och i sin tur högre säkerhet i utvärdering. Svåra förhållanden som minskar utförande kvalitetsklass med topphammare, behålls med DTH. Miljö/Arbetsmiljö: ljudnivån och markpåverkan minskas. Ekonomi: Den sammanlagda tiden för djupare/svårare sonderingspunkter kommer sannolikt kortas ner. Materialpåverkan/slitage samt risken för stålbrott minskas. Arbetet sker som en utveckling av Jb-2 standarden. Jb-S har möjliga framtida implementeringar i tex Jb-3, men kan också inkorporeras för BIPS analys.

Planerat upplägg och genomförande

-Genomföra korrelationsborrningar med topphammare och sänkhammare. Jämföra dessa och befintliga för att utvärdera skillnader. -kontinuerlig kontakt/möten med SGF gällande upplägg för implementering -Analys av befintliga gällande beskrivningar av DTH -Analys av metodparametrar -Teknisk beskrivning av ny metodstandard

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.