Spridning av DYMOBUS projektresultat

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

DYMOBUS projekt resultat sprids till olika aktörer och städer (t.ex Västtrafik, Arriva, Nettbuss, Nobina, K2) och ledde till ytterligare samarbetsprojekt. Projektet blev välkänd inom den offentliga transportsektorn i Sverige och även fått uppmärksamhet i media. Projektet var också synlig i Almedalsveckan, K2 och KTH impact bok. Simuleringsmodellen används nu i flera projekt i Stockholm, inklusive förstudie för tunnelbana. SLL har även genomföra en utökad demonstration fältförsök med blåbusslinjer i Stockholm innerstad. Vi diskuterar andra möjliga implementeringar.

Resultat och förväntade effekter

DYMOBUS projekt resultat presentera på olika konferenser, seminarier och möten med relevanta aktörer. Framför allt var de konsekvenser och potentiel för att få dem implementerade som diskuteras med chefer i trafikhuvudmän, operatörer inom kollektivtrafiken, beslutsfattare inom transportsektorn och andra forskare. De lovande resultaten av DYMOBUS har ledat SLL att genomföra en utökad demonstration fältförsök för att ytterligare testa tillämpningen av en ny realtidsstyrstrategi samt åtgärder för att inbädda det i framtida avtal inom den offentliga transportsektorn.

Upplägg och genomförande

Projektet syftade till att vidareutveckla DYMOBUS genom flera kanaler för resultat spridning: 1. Allmänheten och transportsektorn - media (e.g. SVT, DN, TV4), Almedalsveckan, KTH impact book 2. Trafikhuvudmän och operatörer - särskilda möten, KTH Executive School, KTH Kollektivtrafik dag 3. Forskningsmiljö - CTS seminarium, Transportforum, K2 seminarium, CTR hemsida Spridningen syftade till att skapa medvetenhet till projektet och därefter följdes upp av särskilda möten för att underlätta specifika diskussioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.