Soundtrap Web Studio - en tekniskt avancerad, men lättanvänd, webbaserad musikstudio för kreativt samarbete

Diarienummer 2013-01502
Koordinator PLAYWERK AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi anser att vi har uppnått alla mål vad gäller projektet Soundtrap, som vi satte upp i vår VINN NU-ansökan, och mer därtill. Vi har dessutom klarat av detta inom den budget som vi satte upp. Det finns nu ett gott faktaunderlag för att marknadsföra tjänsten Soundtrap internationellt och vi känner oss väl förberedda att ta detta nästa steg under de kommande månaderna.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av de insatser, som vi gjort under projekttiden har varit mycket gott. Vi förväntade oss att få ett tillförlitligt underlag om vilka användarkategorier Soundtrap skulle kunna nå, hur vi skulle nå dem, hur marknaden ser ut generellt och vår positionering i förhållande till våra konkurrenter. Detta har vi alltså uppnått. Dessutom har vi stärkt bolaget genom ledningsutveckling, beställning av patentansökan och ytterligare anpassning av användarvänligheten på sajten Soundtrap. Playwerk är nu en betydligt mer intressant investering än i maj 2013.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande av alla de olika projektdelarna kunde i stort sett genomföras som vi hade tänkt oss. Dock fick vi möjlighet att utföra användartester, inte bara genom intervjuer med testpersoner, utan även på riktigt genom en mindre testmarknadsföring, som gav ett betydligt större och bättre underlag än vi hade kunnat uppnå med bara användarintervjuer.

Externa länkar

Detta är länken till betaversionen av Soundtrap.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.