Social Planerare

Diarienummer 2013-04654
Koordinator CAPESAND INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 494 712 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har tagit fram en webb- och mobil tjänst, Yugglr, som hjälper framför allt familjemedlemmar att planera aktiviteter och organisera vardagen på ett roligt sätt tillsammans med andra samt även spara och dokumentera foto, film och dokument som har betydelse för dig och din familj. Vi bygger affären för Yugglrs verksamhet på intäktsmodellen ´freemium´, där vi kommer ta betalt för lagring av dokument, foton, film och dokument samt andra tjänster som vi tänker testa på användarna.

Resultat och förväntade effekter

Med denna modell kommer vi till en första intäkt genom att tjänsten lanseras och genom att vi jobbar på att sprida information om att den finns. Första intäkten kommer då en användare nått över 500 mb bilder. För att få ordentlig spridning på tjänsten behöver vi arbeta med growth och distribution. Det kommer vara huvudverksamheten för Yugglr framöver. För att få ordentlig och snabb tillväxt planerar vi att ta in kapital. Aug 2015 vi har etablerat Yugglr i tre nordiska länder och detta har skapat ringar på vattnet globalt. Vi har 200 000 användare , av dem betalar 5% 10 kronor i månaden.

Upplägg och genomförande

Vi har identifierat behov av tjänsten och av hur den ska kommuniceras och hur vi ska skapa tillväxt av användare i tjänsten. Vi har utvecklat tjänsten och en webbplats för tjänsten. Vi har också tagit fram en plan för fortsatt utveckling av tjänsten på fler tekniska plattformar samt en plan för hur vi ska arbeta vidare med tjänsteutveckling med användare. Vi har identifierat och beslutat om affärsmodell och har säkerställt att vi kan jobba vidare med Yugglr utifrån denna, både med och utan vidare finansiering. Vi har också dialoger på gång med två till tre investerar om vidare investeringar.

Externa länkar

Anmäl dig till att testa tjänsten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.