SNITTS 2016-2017 (Basanslag, Samverkan, ASTP-Proton höstkonferens)

Diarienummer 2016-02750
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 1 231 367 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

SNITTS syfte är att stärka individerna och organisationerna, som handgripligen eller strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Genom att kompetensutveckla individerna, samt tillsammans med våra medlemmar finna processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av forsknings- och utvecklingsinsatser hjälper vi att skapa värde och tillväxt i Sverige. Projektet har resulterat i positiv medlemsutveckling och ökat antal samarbeten. Störst måluppfyllelse når vi i satsningen för samverkan som nu är en välintegrerad del av SNITTS utbud.

Resultat och förväntade effekter

2016 deltog: 51 pers. på SNITTS kurser, 185 pers. på SNITTS årskonferens ’Innovation by Collaboration’, 74 pers. på våra workshops och seminarier. I de flesta aktiviteterna kan vi se en markant ökning av deltagare mot hur det såg ut vid projektets start. Samverkan är en integrerad del av SNITTS aktivitetsutbud och stöd till medlemmarna. Samt en ökad synlighet internationella arenan i och med värdskapet i ASTP-Protons höstkonferens, som ger medlemmar i SNITTS möjlighet att ytterligare utveckla sin kompetens och sina nätverk.

Upplägg och genomförande

Under 2016 har SNITTS, parallellt med den löpande verksamheten, bedrivit ett utvecklingsarbete internt, stärkt dialogen med medlemmarna och breddat utbudet med avseende på nyttiggörande och samverkan och även avseende nya kunskapsområden där de globala utmaningarna är i fokus. Våra aktiviteter styrs alltid av medlemmarnas önskemål och tas fram i samarbete med dessa. Kontakt med andra organisationer i vår närhet har stärkts och väntas generera fler samarbetsaktiviteter.

Externa länkar

Vår årskonferens hemsida www.snitts.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.