SME Life Science EU Support Office

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är en förlängning av projektettet SME Life Science Support Office, VINNOVAS diarienummer ´2009-04748´. Målet är att hjälpa småföretag i Life Science-branschen till offentig finansiering, i första hand inom EU men även nationellt. Verksamheten har under denna förlängda period fokuserats på att ta fram ett anbud till VINNOVAS upphandling ´Supportkontor för småföretag inom området Hälsa´ med VINNOVAs Diarienummer 2010-02904.

Resultat och förväntade effekter

Förutom de mål som delas med projektet SME Life Science Support Office, VINNOVAS diarienummer ´2009-04748´ har arbetet fokuserats på att ta fram ett anbud från SwedenBIO Service AB till VINNOVAS upphandling ´Supportkontor för småföretag inom området Hälsa´ med VINNOVAs Diarienummer 2010-02904. Förhoppningsvis leder detta arbete till fortsatt förtroende från VINNOVA att driva ett supportkontor för småföretag i området Hälsa.

Upplägg och genomförande

Upplägget är detsamma som för projektet SME Life Science Support Office, VINNOVAS diarienummer ´2009-04748´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.