SME Life Science EU Support Office

Reference number 2011-00493
Coordinator SwedenBIO Service AB
Funding from Vinnova SEK 130 000
Project duration March 2011 - April 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet är en förlängning av projektettet SME Life Science Support Office, VINNOVAS diarienummer ´2009-04748´. Målet är att hjälpa småföretag i Life Science-branschen till offentig finansiering, i första hand inom EU men även nationellt. Verksamheten har under denna förlängda period fokuserats på att ta fram ett anbud till VINNOVAS upphandling ´Supportkontor för småföretag inom området Hälsa´ med VINNOVAs Diarienummer 2010-02904.

Results and expected effects

Förutom de mål som delas med projektet SME Life Science Support Office, VINNOVAS diarienummer ´2009-04748´ har arbetet fokuserats på att ta fram ett anbud från SwedenBIO Service AB till VINNOVAS upphandling ´Supportkontor för småföretag inom området Hälsa´ med VINNOVAs Diarienummer 2010-02904. Förhoppningsvis leder detta arbete till fortsatt förtroende från VINNOVA att driva ett supportkontor för småföretag i området Hälsa.

Approach and implementation

Upplägget är detsamma som för projektet SME Life Science Support Office, VINNOVAS diarienummer ´2009-04748´.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.