Smarta textilier för ett hållbart arbetsliv

Diarienummer 2016-03782
Koordinator HULTAFORS GROUP AB - Snickers Workwear AB
Bidrag från Vinnova 9 754 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2016 (autumn)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla arbetskläder som mäter, analyserar och visulaiserar hjärtfrekvens, muskelaktivitet, ställningar, rörelser och adderad belastning. Detta skall möjliggöra ett hållbart arbetssätt och en hållbar arbetsplats samt förebygga arbetsrelaterade skador. Målet är att reducera sjukfråvaro gällande arbetsrelaterade skador med 10% fem år efter införandet av färdig produkt. Detta projekt kombinerar ergonomi, material och sensorteknik, analys samt bygger på samarbete i gränssnittet mellan teknik och medicin.

Förväntade effekter och resultat

- Prototyp inklusive arbetskläder, visualisering, datahantering och analys. - En steg 3 ansökan. - 10 vetenskapliga publikationer och fyra offentliga presentationer - Arbetstagare som tränat med prototypen har mindre problem och mindre sjukfrånvaro jämfört med arbetare som tränat utan prototyp. - Ergonomirapporter baserade på objektiva mätmetoder utfärdas av arbetsmiljökonsulter. - Sverige är en känd internationell aktör inom området smarta textilier för ett hållbart arbetsliv. Området smarta textilier för ett hållbart arbetsliv är ett nytt område.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i arbetspaket. I paket 2, 3 och 4 kommer kunskap att utvecklas. Denna kunskap kommer att implementeras i en prototyp, paket 5 och 6. Under projektet kommer prototyper att testas och utvärderas av de industriella och akademiska parterna, paket 7. Medverkande företag kommer att användas för att verifiera resultaten och ge feedback för den fortsatta utvecklingen. I slutet av projektet kommer en slutlig prototyp baserad på all kunskap från projketet att finnas på plats. Förberedelse för etapp 3 görs i arbetspaket 8. Samordning mellan alla arbetspaket görs i paket 1.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.