Smarta textilier för ett hållbart arbetsliv

Diarienummer 2016-03782
Koordinator HULTAFORS GROUP AB - Snickers Workwear AB
Bidrag från Vinnova 9 754 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2016 (autumn)

Syfte och mål

I projektet har ett system bestående av sensoriserade plagg utvecklats för att förbättra arbetstekniken hos användaren med avsikt att förebygga muskuloskeletala arbetsskador. Användaren får direkt återkoppling med instruktioner om bibehållen god teknik eller möjlighet att förbättra arbetstekniken vilket uppmuntrar ett hållbart arbetssätt vilket i sin tur förebygger skador. Målet är att reducera sjukfrånvaro från arbetsrelaterade skador med 10%. Detta projekt kombinerar ergonomi, sensorteknik och analys samt bygger på samarbete i gränssnittet mellan teknik och medicin.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att med hjälp av feedback kan användaren förbättra sitt arbetssätt och därmed förebygga belastningsskador. På sikt finns goda förutsättningar att detta kan reducera sjukskrivningar initierade av belastningsskador samt bidra till förbättrad design av arbetsplatser.

Upplägg och genomförande

Tät samverkan mellan industriella behov och förutsättningar samt akademi har utgjort grunden för ett förankrat och innovativt samarbete. Tydligt från alla parter har varit att användarens välbefinnande är i fokus och vägledande. Målbilden var tydlig och täta iterationer och tester med och mer avancerade prototyper har visat sig framgångsrikt genom att dellösningar kan utvärderas samt som avstämning av behov och målbild. Resultatet visar framgångsrikt att samverkan och hög kompetens hos partners har lett till ett system som stödjer användaren i sin arbetsteknik.

Externa länkar

A webpage with description of the project and publications in relation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.