Smart Built Environment

Diarienummer 2015-00575
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att etablera programmet organisatoriskt och att skapa förutsättningar för att kunna gå igång skarpt med programmet från januari 2016. Dessa mål är helt uppfyllda och programmet har dessutom påbörjat konkreta aktiviteter både i form av strategiska projekt och utlysning.

Resultat och förväntade effekter

De konkreta resultaten av uppstarten är dels de dokument som skapar inramningen och formen för programmet: Strategi- och programplan, Budget, Effektlogik, Kommunikationsstrategi samt Verksamhetsplan 2016. Dels är resultaten också att en bred kännedom skapats om programmet bland intressenterna, både via kick-offen och via andra kommunikationskanaler.

Upplägg och genomförande

Uppstartsprojektet har genomförts av programmets kansli som har sin hemvist på IQ Samhällsbyggnad. En programchef har lett arbetet och har till sin hjälp haft en kommunikatör samt tre personer från olika intressenter. Dessa har utgjort en operativ grupp som gemensamt arbetat fram resultaten. Styrelsen har kontinuerligt beslutat i alla frågor av strategisk betydelse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.