Skattning av reseefterfrågan baserad på mobilnätsdata

Diarienummer 2013-03077
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 880 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram förbättrade metoder att skatta reseefterfrågan baserat på mobilnätsdata samt trafikmodeller anpassade för dessa data. Inom ramen för projektet har en ny beräkningsprocess för att behandla signaleringsdata från mobila nätverk i syfte att skatta mobilitet och efterfrågan på resor tagits fram och utvärderats. Projektet har aktivt medverkat till att relevanta aktörer tillsammans har identifierat transporttillämpningar med stor potential.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ny beräkningsprocess för att behandla signaleringsdata från mobila nätverk i syfte att skatta mobilitet och efterfrågan på resor. Processen är tillsammans med anonymiseringsmetoder testad på storskalig data från mobiloperatör. Detta har gett nya insikter om egenskaper för de nya metoderna samt möjligheter och utmaningar med att använda denna typ av data för skattning av reseefterfrågan och gett upphov till nya initiativ inom området.

Upplägg och genomförande

Linköpings universitet, SICS, Ericsson och Sweco har arbetat med att skapa processer för att utvinna insikter om reseefterfrågan från de data som genereras från användning av mobiltelefoni. Ericssons samarbetsplattform för hantering av mobilnätsdata har varit en viktig del för samarbetet. Projektet har genom workshops aktivt medverkat till att föra relevanta aktörer närmare varandra vilket också genererat ett flertal nya satsningar som innefattar denna typ av datakälla.

Externa länkar

Projektets webbsida som innehåller visualiseringar av några av projektresultaten:

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.