Skåne Food Innovation Network 2013-2019

Diarienummer
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Livsmedelsakademin
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte var att stärka det innovativa landskapet. Livsmedelsakademin upptäcker, testar och sprider innovationer för att skapa hållbara förändringar och utveckling. Projektet syftade till att utveckla effektiva processer med hjälp av vilka större och mindre företag kan öka sin innovationsförmåga. Projektet syftade också till en ökning av konkurrenskraften för svensk jordbruksnäring. Vidare har projektet resulterat i en ny ansats för måltidsservice för äldre och sjuka som ett medel att öka måltidskvalitet och livskvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet skapar nya metoder för att öka innovationskapaciteten i livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin har för första gången utbildat och genomfört projekt med innovationstraineer med utmärkta resultat. Open Innovation Training Programme har skapats och drivits i två omgångar. En metodik för att skapa och driva innovation communities på Internet och samtidigt In Real Life har utvecklats. Sätt att att öka transparensen i Livsmedelskedjan och möjliggöra user driven innovation har skapats. Ny måltidslösningar för gamla och sjuka har utvecklats. Innovationer har lanserats.

Upplägg och genomförande

Livsmedelsakademins grundläggande arbetsmetod är öppen innovation i nätverk/kluster. Verksamma arbetsprocesser i detta sammanhang är de olika nätverk som drivs, exempelvis VD-nätverk, FoUchefsnätverk, HR-nätverk, Politikernätverket och Studentnätverk. I dessa möts aktörer med olika kompetenser och erfarenheter för att skapa innovationer. I arbetet med innovationsprocesser inom Livsmedelsakademin arbetar vi med innovationer på tre sätt. 1.Upptäcka, innebär business intelligence och framsynsarbete. 2.Utveckla, innebär att ta risker, göra pilotförsök 3.Sprida

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.