Självbärande odlingssystem

Diarienummer 2012-02650
Koordinator Björkemar Construction & Consulting BCC Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 456 270 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen att utveckla ett odlingssystem som i mindre grad är beroende av odling i plastceller har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Det nya odlingskonceptet kommer på sikt att leda till att företaget når nya kunder, kan möte dessa kunders behov bättre samt erbjuda den aktuella marknaden en ny och unik produkt.

Upplägg och genomförande

Maskinutveckling har bedrivits internt av BCCs ingenjörer samt med konsulter placerade hos BCC. Prototyper har utvecklats och testats för att kunna dra slutsatser kring optimal maskindesign. Externa samarbetspartners haranlitatsvid forskning och utveckling kring odlingssystems biologiska förutsättningar. Testodling har utförts av externa samarbetspartners i relevant miljö med verkliga förutsättningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.