SIVPRO2 - Optisk kontroll av form i produktion: Industriell demonstrator

Diarienummer 2017-03072
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 5 303 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-05465-en

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att anpassa och demonstrera ett system för automatisk allkontroll av tillverkade komponenter. Systemet är optiskt, installeras direkt i befintlig produktionslinje och kontrollerar automatiskt avvikelser i form i relation till nominell form beskriven i tillhörande digital modell. Målen är att öka andelen verifierade produkter med minst en faktor 30, minska operatörsbunden tid för mätning med 10%, och ge en minskning av skrotade och justerade detaljer med 10%. Dessa mål mäts genom att studera effekten av implementering under långtidstest.

Förväntade effekter och resultat

I FFI:s färdplan eftersträvas bl.a. metoder för full kontroll och spårbarhet, virtuell verifiering av fysiska egenskaper och metoder för återföring av in-line data till processtyrning. Detta projekt är en möjliggörare för den typen av tillämpningar. Utöver direkt kvalitetssäkring finns även tydliga kopplingar till ledtid då resultaten möjliggör händelsestyrd produktionsplanering. Detta projekt bidrar till ett tekniksteg jämfört med den mätteknik som är tillgänglig idag. Utöver detta finns en indirekt koppling till mer resurseffektiv produktion och ökad flexibilitet.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt är ett samarbete mellan en akademisk part, två forskningsinstitut, och fem slutanvändare verksamma inom fordonsindustrin. Projektet är uppdelat i fem arbetspaket, varav ett arbetspaket innefattar projektledning och kommunikation och ett arbetspaket syftar till att definiera en kommersialiseringsplan för tekniken. Systemet anpassas och trimmas vid testbädd innan det placeras vid de fem slutanvändarna för långtidstester. Förväntat utfall från projektet är en industriell verifiering av tekniken och en plan för att göra tekniken kommersiellt tillgänglig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.