SIO IoT Tweeting machine

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Ett övergripande mål för projektet var att visa hur tillverkande företag kan dra nytt av att använda standarden STEP-NC tillsammans med koncept för Industrie 4.0 och andra utvecklingar. Detta mål har uppnåtts och alla arbetspaket i projektet är genomförda. Ett delmål var att kommersialisera projektresultat och har en sådan aktivitet har initierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet demonstrerade IoT-funktionalitet för att få rik information från CNC-maskiner och geometriska mätinstrument som koordinatmätmaskiner (CMM) för effektiv beslutsfattande i avancerad detaljtillverkning. Projektet har visat hur internationella standarder såsom STEP-NC, ISO 13399 kan användas för att stödja designprinciper för Industrie 4.0.

Upplägg och genomförande

Projektet var organiserat i sju arbetspaket: WP1, Setting up basic LISA architecture WP2, Technological framework WP3, Manufacturing (CNC machining) tracing based on STEP-NC WP4, Quality (product characteristic measurement) tracing based on STEP-NC WP5, Manufacturing tracing demonstrator in an operational environment WP6, Quality tracing demonstrator in an operational environment WP7, Coordination, dissemination and exploitation Under projektet har åtta kreativa workshops hållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02524

Statistik för sidan