SIO IoT Tweeting machine

Diarienummer 2015-02524
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång SIP - sakernas internet våren 2015

Syfte och mål

Ett övergripande mål för projektet var att visa hur tillverkande företag kan dra nytt av att använda standarden STEP-NC tillsammans med koncept för Industrie 4.0 och andra utvecklingar. Detta mål har uppnåtts och alla arbetspaket i projektet är genomförda. Ett delmål var att kommersialisera projektresultat och har en sådan aktivitet har initierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet demonstrerade IoT-funktionalitet för att få rik information från CNC-maskiner och geometriska mätinstrument som koordinatmätmaskiner (CMM) för effektiv beslutsfattande i avancerad detaljtillverkning. Projektet har visat hur internationella standarder såsom STEP-NC, ISO 13399 kan användas för att stödja designprinciper för Industrie 4.0.

Upplägg och genomförande

Projektet var organiserat i sju arbetspaket: WP1, Setting up basic LISA architecture WP2, Technological framework WP3, Manufacturing (CNC machining) tracing based on STEP-NC WP4, Quality (product characteristic measurement) tracing based on STEP-NC WP5, Manufacturing tracing demonstrator in an operational environment WP6, Quality tracing demonstrator in an operational environment WP7, Coordination, dissemination and exploitation Under projektet har åtta kreativa workshops hållits.