SIO Folksjukdomar utysningssprocess

Diarienummer 2014-05515
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 538 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram en effektiv utlysningsprocess som fungerar för både SWElife och Vinnova. Målet med projektet har varit att använda utlysningar som ett verktyg för att * identifiera och finansiera högkvalitativa innovationsprojekt för att stärka samverkan mellan hälso- sjukvård, akademi och/eller industri * optimera innovationsstödssystemen i Sverige genom ökat kompetensutbyte och samarbete * stärka projektens affärskunskap genom att ta fram och anpassa en överföring av BIO-X modellen, framtagen i VINNVÄXT initiativet Uppsala BIO, till SWElife

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i följande: * Infört intern arbetsprocess inom SWElife för att arbeta med utlysningar. * Genomfört tre utlysningar för innovationsprojekt * Utformat och planerat överföring av BIO-X till SWElife hands-on modell * Byggt upp ett nationellt koordinatornätverk av innovationsaktörer runt om i Sverige * Varit drivande i tre ERUF-ansökningar för att få regionala satsningar att samspela nationellt genom SWElife Samtliga aktiviteter bidrar aktivt till SWElifes effektlogik och vision

Upplägg och genomförande

SWElife har under projekttiden genomfört tre utlysningar 1.Utlysning inom diabetes 2014-2015 2.Utlysning inom Non-Communicable Diseases (NCDs) 2015-2017 3.Utlysning inom biomarkörer i cancer 2015-2017 För att ytterligare bidra till effektlogiken har SWElife, baserat på BIO-X-modellen utformat och planerat ett införande av SWElife Hands-on modell nationellt med hjälp av koordinatorer från innovationssystemet runt om i landet.

Externa länkar

Finansierade projekt via SWElifes/VINNOVAs utlysningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.