SIM4 forskningsmedel

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2016
Status Avslutat