Service Innovation in Sweden

Diarienummer 2014-04040
Koordinator ALMEGA Aktiebolag - ALMEGA Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projeket har resulterat i utvecklande av en projektplan för Forum för Tjänsteinnovation med dess fyra delaktivieteter; etablera fysisk och virtuell mötesplats, etablera tjänsteakademi, riggning av FoI-projekt samt internationell utblick.

Resultat och förväntade effekter

Projektplanen och dess delaktiviteter kommer i nästa skede att resultera i att förmågan till tjänsteinnovation i svenska företag och organisationer stärks och att ny kunskap kommer att genereras. Utbytet mellan akademi och näringsliv (såväl för stora företag som SME) inom området tjänsteinnovation kommer att öka. Samverkansprojekt (FOI-projekt) för metodutveckling inom området tjänsteinnovation kommer att initieras. Intresset för svenskt kunnande inom området tjänsteinnovation kommer att öka.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från handlingsplanen för tjänsteinnovation som tagits fram inom ramen för ´Strategiskt agenda för tjänsteinnovation i Sverige´. Workshops har hållits med den FOI-ref grupp som etablerats i tidigare skede. Denna utgörs av representanter från akademi och näringsliv. En projektkoordinator har samordnat aktiviteterna i nära samverkan med en projektgrupp utgörandes av representanter från Almega och Teknikföretagen samt koordinatorn för internationell utblick.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.