Seminarieserie om nya teknologier, innovation och entreprenörskap

Diarienummer 2018-04829
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 944 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att lyfta fram vad några viktiga teknologier såsom till exempel artificiell intelligens, additativ tillverkning och blockkedja är och vad respektive teknologi innebär för möjligheter och utmaningar för såväl befintliga som blivande företag. Alltså att lyfta fram, synliggöra och diskutera vilka möjligheter och utmaningar som dessa teknologier innebär för industri och näringsliv, samt för samhället i stort.

Förväntade effekter och resultat

Att genomföra sex-sju seminarier där det fokuseras på en teknologi vid varje. Att det minst är 100 personer på varje seminarium. Att inför varje seminarier producera en kort översikt avseende teknologin samt att seminarierna dokumentera genom att de filmas. Att genomföra en större halvdagskonferens som har minst 200 deltagare. Att konferensen filmas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innebär att organisera sex-sju seminarier samt en avslutande konferens. Vid varje seminarium fokuseras på en teknologi. Inför varje seminarium produceras en kort översikt avseende den teknologi som är fokus. Till den avslutande konferensen produceras en sammanfattande rapport från de seminarier som tidigare arrangerats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.