Sektorsövergripande innovations- och samverkansmetoder för utveckling av sociala innovationer

Diarienummer 2012-04598
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom arbetskonferensen, ACSI Camp 2013 hosted by Malmö University prövades en sektorsövergripande innovations- och samverkansmetod för utveckling av sociala innovationer. Det gjordes med arbetskonferensen ACSI Camp 2013 på temat ´Hållbar stadsutveckling´, i Malmö 26-29 aug. I tvärsektoriella grupper arbetade totalt ca 100 deltagare från 26 länder med tio reella utmaningar, challanges. Challenge holders var Amsterdam öst, City of Espoo, E.ON, Helsinik-Uusimaa Region, ISU, Malmö stad, Lunds kommun, SKL, Volvo Lastvagnar och Tillväxtverket.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att genomföra ACSI Camp hosted by Malmö University den 26-29 augusti 2013. Målsättningen var 5 utmaningar och 70 deltagare. Utfallet blev 10 utmaningar varav sju svenska, två finska och en holländsk. Totalt ingick närmare 100 deltagare från ca 26 länder i arbetsgrupperna. Flertalet challenge holders har uttalat sig positivt om resultatet som grupperna arbetade fram. De har bedömts som intressanta och användbara. Vissa resultat har medfört nya perspektiv på innovationsprocesser i den egna organisationen.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått från den design och process som utvecklats av The New Club of Paris och Aalto University. Modellen med tvärsektoriella grupper och en självorganiserande metodik med stöd från facilitatorer har följts med framgång. Genom att fortsätta att vidareutveckla design och process kan än högre effektivitet på arbetet och kvalitet på resultat uppnås, främst genom att utveckla och bättre koordinera processen för rekryteringen av deltagare och challenges, samt det förberedande och stödjande arbetet i relation till challenge holders.

Externa länkar

http://socialinnovation.se/en/news/acsi2013/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.