Security Link Internationalisering

Diarienummer 2012-02451
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att studera följande aspekter: 1. Säkerhetsmarknadens utveckling, drivkrafter och växande marknader. 2. Förväntningar som Security Links partners har på Security Link, både nationellt och internationellt. 3. Mognadsgraden i säkerhetsområdet som forskningsområde. 4. Hitta lämpliga avgränsningar av säkerhetsområdet. 5. Behov och målsättning för marknadsföring, och olika sätt att stärka synligheten hos Security Link En positiv bi-effekt har varit en rad nya kontakter som skapats genom arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är tre rapporter: 1. Strategidokument för att förankra och beskriva långsiktigt mål och Security Links framtida roll. 2. En översikt om säkerhetsområdet för att sammanställa existerande globala länkar och att skapa en karta över säkerhetsområdet map forskning, säkerhetsbehov och innovationer. 3. En marknadsanalys som tagits fram i samarbete med extern firma, där olika avgränsningar undersökts för att kartlägga befintliga och nya marknader, och uppskatta tillväxttakten.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i en kärngrupp, men har involverat stora delar av miljön genom intervjuer med såväl forskargrupper som företag, och genom dialog i styrgrupp och industriell referensgrupp. Inga av de resultat som presenterats har upplevts som kontroversiella, och det har därför varit relativt lätt att etablera en samsyn kring arbetet på en övergripande nivå.

Externa länkar

Under en flik på denna sida kommuniceras kommande möten, mötesanteckningar och presentationer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.