Seconded National Expert Connectivitity and automated driving

Diarienummer 2015-06635
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 2 047 149 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2018
Status Pågående