Seconded National Expert Connectivitity and automated driving

Diarienummer 2015-06635
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 2 047 149 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Övergripande mål: Utöva rollen som Seconded National Expert for Connectivity and automated driving, med syfte att 1. Lyfta fram svenska frågeställningar och prioriteringar på ett europeiskt plan. 2. I en förlängning bidra till att svenska nyckelfrågor finns representerade på den europeiska agendan. 3. Bidra med expertis till Komm. Målet bedöms ha uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

1. Möjlighet genom placeringen i Bryssel att medverka i olika arrangemang, lyfta fram svenska frågeställningar, prioriteringar på ett europeiskt plan. 2. Ämnen av stort intresse för svenska aktörer finns representerade i Horizon 2020´s nya arbetsprogram. Komm. har uppmärksammats på svenska aktörer, som bjudits in, och även uppmuntrats att delta i olika sammanhang. Då Komm. efterfrågat stakeholders, experter, har svenska individer, organisationer vid ett flertal tillfällen identifierats, inbjudits till medverkan. Ökad medverkan av svenska aktörer. 3. Bidragit expertis.

Upplägg och genomförande

Utöva rollen som Seconded National Expert för Connectivity and automated driving genom placering vid Europakommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, DG RTD, i Bryssel. Genomfört genom att vara på plats i Bryssel under perioden december 2015-juni 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.