Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete SWEDPROD - edig

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder, Mölndal
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektsamarbetet har skapat nytt teknikspridningsmaterial kring flexibel automation och digitalisering till edig plattformen för fortsatt industriell digitalisering i svenska industriföretag. Med mer lättåtkomlig kunskap kring flexibel automation och digitalisering på edig, möjliggör det ett kompetenslyft för företag inom området och utbildningsaktörer. Vi ser även möjligheter till fortsatt samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Genom samarbetet utökas materialet på edig plattformen, på flera nivåer och också exempel från industrin kring flexibel automation för lågvolym. edig kan då användas som en del i kompetensutvecklingen inom svensk industri inom automation. Samarbeten med andra projekt kring teknikspridning är en bra väg att få in nytt material och nya forskningsresultat till edig.nu för att hålla plattformen aktuell och intressant.

Upplägg och genomförande

Material från Swedprod har bearbetats både på svenska och engelska för att läggas på edig och har gjorts mer interaktivt för att skapa ett lättillgängligt material som företag och utbildningsaktörer enkel kan använda i sin verksamhet. Om sättet att skapa ett interaktivt material faller väl ut kan det komma att användas inom fler områden på edig. Swedprods guidelines och edig.nu har spridits bland annat på WMF och när edig och dess material presenteras är intresset stort, sedan gäller det att få företag och att använda edig, stanna på sidan och använda tillgängligt material.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

Diarienummer 2018-03219

Statistik för sidan