Säkerhetsmarginaler i komplexa traffikmiljöer

Diarienummer
Koordinator Zenuity AB
Bidrag från Vinnova 4 266 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Detta forskningsprojekt fokuserar på utveckling av metoder för automatiserad analys av hur självkörande bilar måste kunna interagera med andra trafikanter i olika typer av trafikmiljöer. Att veta hur man interagerar med andra trafikanter är en förutsättning för att köra autonomt, annars riskerar man att fordonet stör trafikflödet eller utsätter andra trafikanter för fara.

Förväntade effekter och resultat

Självkörande bilar kommer endast att göras tillgängliga i nya trafikmiljöer om de på ett säkert sätt kan köra med marginaler motsvarande de som förare använder. De förväntade effekterna av detta projekt är därför en signifikant ökning av tillgänglighet för autonomt körande bilar. Resultatet av projektet kommer att ha ytterligare tillämpningar inom kollisionsundvikande system och förarövervakad autonom körning.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudsökande för projektet är Volvo Personvagnar AB som kommer att leda projektet. En industridoktorand kommer att samarbeta med Chalmers Tekniska Högskola i syfte att kombinera industrirelevant kunskap för självkörande fordon från Volvo Personvagnar med akademisk kunskap i statistiska metoder från Chalmers.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02559

Statistik för sidan