Sakerhet for autonoma fordon ur ett samhälls- och systemperspektiv

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Dept. of Computer and Information Science
Bidrag från Vinnova 572 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet syftar till att lyfta fragan om cybersäkerhet för autonoma uppkopplade fordon till systemnivå med fokus på möjliggörande av en positiv samhällsutveckling. I denna förstudie kommer vi att utnyttja en ny mobilitetsarena kallad ELIN som kommer att starta i Linköping under 2019 och bygga vidare på en aktörskonstellation bestående av 8 offentliga och privata organisationer. Projektets mål är att möta utmaningen med cyberhot för autonoma transportsystem och samla relevanta aktorer och förbereda för en större satsning i området.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har två delar. Den första delen utgörs av en serie workshops som samlar aktörer med intresse för frågor kring systemsäkerhet med avseende på cyberhot. Tre workshops kommer att anordnas under 2020. Från detta planeras en större ansökan att skapas för att fortsätta arbetet. Den andra delen handlar om datainsamling från ELIN-plattformen som möjliggör nya insikter och kunskap kring hur fjärrstyrning av autonoma fordon eventuellt påverkar systemsäkerheten. Resultatet från de två delarna kommer att sammanfattas i en slutrapport.

Planerat upplägg och genomförande

Tre workshops kommer att hållas med projektpartner och andra inbjudna med intresse i området. Dessa kommer att kombinera presentationer med insamling av behov och frågeställningar som finns i industrin kring hur vi kan arbeta med dessa frågor i en större kontext. Datainsamlingen kommer att bedrivas i form av studentprojekt där ELIN-plattformen kommer att användas som utgångspunkt för att skapa en tydligare bild av vilka risker och möjligheter som finns i denna nya typ av mobilitetsplattform.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2020

Diarienummer 2019-04816

Statistik för sidan