Sahlgrenska Science Parks inkubator 2016-2019

Diarienummer 2015-03040
Koordinator SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 9 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Inkubatorn skall utveckla internationellt konkurrenskraftiga Life Science-företag i nära samverkan med hälso-och sjukvården genom att erbjuda coachning, kontakter med finansiärer, gränsöverskridande nätverk och mötesplatser. Inkubatorns arbete skall leda till att: Bolagen väl förankrade i ett kundbehov Fler Life Science företag utvecklas Snabbare etablering på internationella marknader. Investeringar i nya Life Science-företag ökar. Tillväxten inom Life Science sektorn Hälso-och sjukvårdens effektivitet och kvalitet förstärks.

Förväntade effekter och resultat

Stärkt kompetens och erbjudande inom hållbarhet
Nöjda inkubatorbolag
Inkubatorbolag med hög grad av överlevnad och kommersiell framgång.
Tydligt identifierade kundbehov och trovärdiga affärsidéer för inkubatorbolagen genom tidiga kundmöten och genomförda behovsanalyser av nationella och internationella kunder.
BRIDGE UK är ett hands-on internationaliseringsprogram som ger fler företag möjlighet att nå sin första internationella marknad snabbare.

Planerat upplägg och genomförande

Kommunikation och marknadsföring genom pressreleaser och exponering av bolagen genom web och film, Nätverka och Mötesarrangör, utställning av bolagen vid Park Annual, lokala möte, Bridge och e-hälsoprojektet Urvalsprocess genom egen ideutvärdering vid primärmöten. Assessment av nya inkubatorbolag genom grundläggande assessment, verifiering av kundbehov m Gothia Forum, verifiering av internationell marknadspotential med konsult, inventering av kundbehov genom kundmöten
Affärsutveckling av inkubatorbolag genom coachning av bolagen, genom externa resurs och våra nätverk.

Externa länkar

www.sahlgrenskasciencepark.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.