ROSITA, Testarena för innovativa vägbeläggningar

Diarienummer 2017-02287
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Byggteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Effektiva transporter är viktigt för ett fungerande samhälle och för landets framtida utveckling. Samtidigt orsakar transporter negativa externa effekter och miljöpåverkan där vägbeläggningen har en avgörande roll. Projektet syftar till att skapa en öppen testbädd där forskare, anläggningsföretag, däcks- och fordonstillverkare tillsammans kan utveckla framtidens tysta, säkra och bränslesnåla vägbeläggningar. Målet med förstudien är att etablera konsortium, genomföra marknadsanalys och ta fram projekteringsförutsättningar inför ett fullskaleprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Samhälls- och miljönyttor testbädden kan bidra till är: innovativa vägbeläggningar med minskat rullmotstånd, buller, bättre grepp och mindre slitage, vilket resulterar i minskade CO2 utsläpp, lägre buller med minskade hälsoeffekter samt minskad eller åtminstone bibehållen säkerhet. Dessutom sekundära effekter/nyttor som bättre möjligheter för bostadsetablering i urban miljö. Testbädden ger möjlighet för stärkt konkurrenskraft och incitament till utveckling inom svenska anläggningsföretag. Förstudien ska resultera i en ansökan för ett fullskaleprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet av förstudien delas in i 5 delar. 1 Fördjupad marknads- och intressentanalys, både nationellt och internationellt 2 Mer detaljerad definition av tekniska specifikationer genom workshops och projektmöten med intressenter i förstudiegruppen. 3 Utkast till avtal för konsortium och ägandeform. 4 Kommunikationsplan och marknadsföring baserat på den fördjupade marknads och intressentanalysen. 5 Förstudien ska resultera i en ansökan om finansiering av ett fullskaleprojekt för att etablera testbädden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.