Rörlighet mellan industri och akademi ett utbyte för att främja utvecklingen av svensk gjuteriindustri

Diarienummer
Koordinator BRYNE AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Rörligheten har pågått totalt 15 månader, och en betydande del av arbetet har skett i samverkan med gjuterier. Experimentella försök har främst omfattat tekniker för karakterisering av smält metall och processhantering i gjuteriindustrin. I forskningen har ingått försöksgenomförande, handledning av examensarbetare och forskarstudenter. Flera samverkansinitiativ och en sammankomst mellan forskare och näringsliv har genomförts. Med andra ord har projektet utförts enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Flera initiativ med att initiera samarbete mellan gjuterier, gjutgodsanvändare och akademi har genomförts. I projektförslag har företag genom hela värdekedjan deltagit. Initiativet att attrahera mindre familjeägda tillverkande företag som tidigare inte varit en del av forskningen. Resultatet är tre initierade projekt som har lett till tre forskningsansökningar där ett så här långt har beviljats. Ett nytt forum inom smältteknik och materialkvalitet har initierats och planerats. 40 deltagare från akademi mötte kunder och leverantörer till gjuterier, och gjuterier.

Upplägg och genomförande

Under projektet har forskningsinitiativ påbörjats, varav ett projekt har beviljats medel. Ytterligare projekt är under utvärdering. Utbildningsmaterial har tagits fram som ska informera akademi om industri och industri om forskningsresultat. Mer traditionell spridning som publikationer i vetenskapliga tidskrifter, branschtidningar och internationella konferenser kommer att komma som en följd av initiativet, men inte varit möjligt att hinna med under projekttiden på grund av ledtiden mellan projektidé, beviljande och genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2018

Diarienummer 2018-02436

Statistik för sidan