Rörlighet mellan industri och akademi ett utbyte för att främja utvecklingen av svensk gjuteriindustri

Diarienummer 2018-02436
Koordinator BRYNE AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta