Rörlighet mellan industri och akademi ett utbyte för att främja utvecklingen av svensk gjuteriindustri

Diarienummer 2018-02436
Koordinator BRYNE AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa mobilitet för Tomas Liljenfors med en teknologie doktorsexamen i materialvetenskap som idag är verksam i utvecklingsföretaget Bryne AB, för att på plats arbeta inom en av Europas starkaste forskarmiljöer inom Material och Tillverkning vid tekniska högskolan i Jönköping, Jönköping University (JU). Målet med projektet är att nå en ny nivå av samverkan mellan företag och akademi för att utbyta kompetens och bedriva forskning med målsättning att stärka svensk gjutindustri.

Förväntade effekter och resultat

Samarbetet ska bidra till en ökad samverkan mellan akademi och gjuteriindustrin med avsikten att utveckla praktisk metallhantering men också initiera samarbete mellan gjuterier, gjutgodsanvändare och akademi. Arbetet kommer också vara till stor nytta för nationella som internationella affärsmöjligheter för Bryne, men också svenska gjuterier genom spridning av forskningsresultat till gjuterier genom utbildningar. Samarbetet kommer att fördjupa kunskaperna inom dels materialanalys, dels in-situ tekniker förbättrad metallhantering i industrin.

Planerat upplägg och genomförande

En betydande del av arbetet kommer att ske i samverkan med dels gjuterier, dels gjuterianvändare där projektet ska bedriva utvecklingsarbete på gjuterier. De experimentella försöken omfattar dels in-situ tekniker för karakterisering av smält metall och processhantering i gjuteriindustrin, dels analytisk mikroskopi. I forskning ingår försöksgenomförande, handledning av examensarbetare och forskarstudenter. Som en avslutning på projektet kommer resultatet spridas, genom uppdaterade utbildningar riktade mot industrin men också genom publikationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.