Rhino steg 2: Ett system för objektsglas och kassettmärkning för cancer diagnostik

Diarienummer 2012-04305
Koordinator ALEVAX AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla vidare ett system för att märka objektsglas och kassetter för vävnadsprov som används inom cancer diagnostik laboratorier. Projektet har lyckats omvandla en prototyp i en färdig produkt som kan tillverkas i små serier. Företaget har utvecklat processer för att hantera in- och utflöde av resurser och information med att involvera kunder och leverantörer rätt från början av designprocessen. Både kunder och leverantörer har ställt höga krav på projektet och det har hjälpt med att de flesta mål har uppfyllts med mycket goda resultat.

Resultat och förväntade effekter

En färdig produkt har tagits fram, och flera tekniska detaljer, som hade implementerats i tidigare prototypen, har reviderats med hjälp av kunderna. En PCT patentansökan har lämnats in, medan processen med den svenska patentansökan har gått vidare. Handläggaren på svensk patentbyrån har kommit tillbaka med flera frågeställningar som har besvarats. Det finns en stark signal att en svensk patent kommer att beviljas. En del dokumentation som krävs för marknadstillträde har också tagits fram. Detta inkluderar tekniska filer för CE märkning och användarmanualer.

Upplägg och genomförande

Företaget har använt egna resurser för teknisk utveckling. Kund- och leverantörsbesök har hjälpt med komplettering av produktutvecklingen. Immaterialrättsliga frågor har följs upp med hjälp av en patentbyrå. Regulatoriska krav har också ytterligare undersökts med hjälp av en konsultbyrå. Företaget har gått med i Medicon Valley Alliance, en internationell organisation för life-science företag. En kvalificerad affärsrådgivare från Teknopol har följt upp företaget med affärsmässiga frågor. Medeon Science Park har också gynnat företaget med rådgivning och resurser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.