Rest till bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

Diarienummer 2018-00435
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018