Resebidrag: Nanologica - leading stem cell therapy towards treatment of neural disorders

Diarienummer 2011-01978
Koordinator Nanologica AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - oktober 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011