Resebidrag EUREKA och Eurostars, Projekt Ceasar, Redsense Medical AB

Diarienummer
Koordinator Redsense Medical AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03769

Statistik för sidan