Reduktion av bruskänslighet i adaptiva regulatorer

Diarienummer 2013-01216
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att testa den typ av adaptiva regulatorer som visat sig bruskänsliga på just en brusig/vibrerande farkost. Projektet hann främst styra upp verksamhet för att ge en möjlighet till test av adaptiva styrlagar på en sådan farkost innan den avtalade projekttiden rann ut.

Resultat och förväntade effekter

Vissa flygande tester av algoritmer har ändå utförts med brusiga/vibrerande storheter. Inga signifikanta svårigheter har noterats. Den typ av L1-adaptiv regulator som valdes för uppgiften gav förväntade förbättringar av prestanda.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits med lägre arbetsintensitet än den planerade genom att initiera och stötta examens- och praktikarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.