REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet (FIFFI)

Diarienummer 2014-03946
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 4 164 528 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

En mobilapp utvecklades utifrån strategier framtagna inom projektet med målet att försöka minska ner observerade slöserier. Appen skapades för att försöka uppnå detta mål med syftet att effektivisera och förbättra accesshantering för deltagande åkerier genom att möjliggöra delning av kritisk information mellan terminal/åkeri såsom tillgänglighet till lastbärare etc. 400 timmars mätningar där appen användes visade dock att åkerierna saknade förmåga att använda denna nya, mer högkvalitativa information för att effektivisera accesshanteringen.

Resultat och förväntade effekter

Inom REACH har ett intermodalt transportsystem studerats och utvärderats i syfte att observera de slöserier som existerar idag samt försök gjorts för att förbättra systemet. Resultaten visade att 52% av tiden står lastbilen stilla. Väntetider och (analog) informationshantering upptog nästan 33% av tiden, vilket alltså kan kategoriseras som slöseri. Dessa slöserier skulle potentiellt kunna minskas med 50% om åkerierna är villiga att använda och anpassa sig till mer avancerade teknologier och accesshanteringstjänster. REACH resulterade även i en licentiatuppsats.

Upplägg och genomförande

REACH har löpt över 2,5 år och fokuserat på insamling, behandling och exploatering av data i realtid. Inom REACH utfördes tidsstudier och digitala interaktioner med hjälp av två mobilappar. För framtida användning skulle dessa mobilappar kunna automatiseras ytterligare för att minska administrativa arbetsuppgifter, minimera felhanteringen apparna, och säkerhetsställa kvaliteten på den insamlade datan. Utöver genomfördes observationer och intervjuer för att öka förståelsen för resultaten från mobilapparna, samt forskningsartiklar och presentationer av resultaten.

Externa länkar

Här finns mer information om projektet Här finns mer information om projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.