SMF LINK-SIC: Radiokartskapning och positionering med robust inertiell navigering

Diarienummer 2018-02822
Koordinator SENION AB - SENIONLAB AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Visionen med detta forskningsprojekt ar att skapa en inomhuspositioneringslosning som skalar battre till manga byggnader och anvandare. For att lyckas med detta behover vi oka automatiseringsnivan pa den initiala systemkalibreringen. Detta kommer inte bara att minska arbetstiden spenderad pa dessa uppgifter utan ocksa minska risken for manuella fel. Vi kommer ocksa oka robustheten for positioneringen givet en existerande systemkalibrering.

Förväntade effekter och resultat

* Förbättring av positioneringen under den initiala systemkalibreringen. * Bättre felupptäckt under den initiala kalibreringen. * Ökad robusthet i positioneringen.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att börja med förbättringar för positioneringen under systemkalibreringen. Med dessa förbättringar kommer vi sedan förbättra kartläggningen av radiomiljön som är förutsättningen för att göra positionering senare. Här kommer vi även skatta tillförlitligheten i de uppmätta radiosignalerna eftersom de varierar stort mellan olika telefoner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.