Räddningskedjan: Utformning av räddningstjänststrategi baserad på E-fordons riskfaktorer

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag - Autoliv Research
Bidrag från Vinnova 4 962 750 kronor
Projektets löptid maj 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2012-01-13

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genom omvärldsanalys, provocerande batteriprovning och disseminering av resultat skapa en fördjupad förståelse, hos svensk räddningstjänst, myndighet, universitet och industri, för risker och myter relaterade till e-fordon i trafikskadehändelse. Denna målsättning har uppnåtts genom MSB´s utbildningsprogram där materialet baserats på MSB´s, industrins och universitetets omvärldsanalys av krockmönster, existerande räddningsrutiner, tekniska säkerhetslösningar, och batterikemi, samt partnernas provning, analys och disseminering.

Resultat och förväntade effekter

Industriella och akademiska partners provning och omvärldsanalys har kartlagt risker och myter kring e-fordon i trafikskadehändelsescenarier. Då kunskap från detta projekt sprids genom MSBs utbildningsmaterial till svensk räddningstjänst förväntas detta ge minskade humana förluster avseende allvarliga och kritiska skadefall samt dödsfall till följd av snabbare och mer kunskapsbaserade insatser i linje med Nollvisionen. Därtill har spetskompetens utvecklats hos projektets partners för implementering vid provning, framtida produktutveckling och kunskapsspridning.

Upplägg och genomförande

WP1 (Teknik/Kemi) inriktades på att definiera relevanta batterihaveriscenarier för att sedan, genom förstörande batteriprovning, utforska vilka risker som behöver beaktas och vilka myter som ska elimineras. Resultaten har levererats till MSB för spridning mot samhället vilket implementerades i WP2 (Räddning). MSBs webbaserade utbildning bidrar långsiktigt till detta men också deltaganden på konferenser, seminarier, och mässor såsom FIVE (2014), SKADEPLATS (2014), SKYDD (2014), ESV (2015) och ´SAFER e-fordon i trafikskadehändelse´ (2014) har haft stor betydelse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.