R2B - Utvecklingsprogram för yngre forskare i kommersialisering och nyttiggörande av forskning

Diarienummer 2012-04439
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Programmet From Research to Business handlar om att yngre forskare (doktorander och post.doc) genom att praktiskt arbeta med ett eget projekt ska få ökade kunskaper om hur de kan kommersialisera och nyttiggöra forskning. Detta genom att de under cirka 1 år medverkar i en antal workshops och där får en rad verktyg, nätverk och kontakter. Allt för att öka möjligheterna till kommersialisering från forskning.

Resultat och förväntade effekter

18 av de 20 deltagarna som blev antagna avslutade programmet. Deltagarna kom från 12 lärosäten, Luleå tekniska universitet i norr till Lunds universitet i söder och kom från naturvetenskaplig, teknisk, medicinsk och ekonomisk fakultet. Några av deltagarna hade i slutet av kursen kommit så långt så att de antingen hade ett företag i gång eller inom kort skulle starta upp ett företag. Deltagarna fick under kursen lära känna uppemot 30 investerare, erfarna entreprenörer och resurspersoner som de kan ha nytta av i fortsatt arbete med kommersialisering av forskning.

Upplägg och genomförande

Programmet är upplagt så att deltagarna ska lära sig ett antal verktyg för att kunna analysera vilka möjligheter en idé har avseende kommersialisering. Under ett antal workshops i internatform arbetar de med verktygen och de får även kontinuerligt träffa erfarna entreprenörer och investerare samt personer från stödsystemet. Vi har även involverat lärare från Stanford, London Business School och UC San Diego inom ramen för programmet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.