Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

program för ledare av samverkande innovation

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserad kunskap och erfarenheter kring organisatoriska aspekter av samverkande innovation, för aktörer att få stöd i att driva samverkande innovation. Ledare och aktörer i samverkande innovation är en ny gruppering som inte låter sig fångas upp i rollbeskrivningar och utvecklingsinsatser, en grupp som alltjämt blir mer central för innovation. Det har också getts utrymme för utveckling av ny kunskap genom att vi kombinerar den forskningsbaserade kunskapen med erfarenheter från aktörers perspektiv. Nya nätverk har även bildats.

Resultat och förväntade effekter

Följande har åstadkommits Insatser för att överföra mer av forskningsbaserad kunskap till olika aktörer i samhället - spridning av kunskap och redan utvecklade metoder och modeller kopplat till innovation i samverkan med andra aktörer Med forskningsbaserad kunskap och praktikens erfarenheter, har deltagande organisationer utvecklat och testat metoder för att bättre leda samverkande innovation. Skapande av nya nätverk för ”mellanrumsledare” och ledare av samverkande innovation Coachning i rollen att vara värd för samskapande innovationsprojekt, plattformar samt arenor

Upplägg och genomförande

Delarna i programmet kom att ha följande delar: -WS med presentation av fältet där forskargruppen MIB utvecklade och ledde WS, med aktörer som exemplifierade utmaningar samt hur man gjort för att hantera dessa -Exemplifierade praktiska utmaningar och insatser från deltagarna analyserades mot bakgrund av forskningsresultat, som sedan genererade förslag till specifika modeller och verktyg. -Coachning för vidareutveckling av modeller och verktyg som deltagarna uppmanades att testa i sina projekt och uppdrag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04541

Statistik för sidan