Produktionsinnovation

Diarienummer 2014-05358
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Projektet Produktionsinnovation är strategiskt och har verkat som stöd till forsknings- och innovationsprogrammet Produktion2030, som långsiktigt stärker och utvecklar Sverige som produktionsnation. De långsiktiga effekterna av projektet har varit att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri samt överbryggande av gapet mellan produktions- och produktinnovation. Projektet har genom exempel (fallstudier) i svensk industri visat vikten av produktionsinnovation i industrin, samt utvecklat ramverk för produktionsinnovation.

Resultat och förväntade effekter

Direkta effekter av projektet är underlag till beslutsfattare för att möjliggöra och skärpa svensk produktionsinnovation, samt utvecklingen av ett användbart ramverk för studenter, forskare, industrin och samhället. Projektet har ingått i initiativ för industri- och teknikutbildning till framtida jobb som kräver att våra bästa talanger attraheras. För industrin har projektet bidragit till ökad medvetenhet om vikten av innovationer i produktion, för ökad stoltheten över produktionsinnovationsaktiviteter hos medarbetare och ledning i tillverkande företag.

Upplägg och genomförande

Projektet har operativt genomförts i fem arbetspaket. Projektet har också medverkat i Produktion2030:s pulsmöten som ordnats av programledningen. De fem arbetspaketen: AP1 - Definitioner och ramverk, AP2 - Empirisk datainsamling (fallstudier) och analys, AP3 - ´Roadmap´ - kartläggning, AP4 - Kommunikationsplattform, AP5 Projektledning. AP3 och AP4 inkluderade utveckling och genomförande av doktorandkurs (två gånger under projektperioden, nu del av Produktion2030 Forskarskola).

Externa länkar

Produktion2030 - Produktionsinnovation (LTU, Chalmers, samt medverkande industriföretag)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.