Produktion2030 koordineringsmedel för programkontoret

Diarienummer 2016-05202
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Programkontorets syfte och mål är att utveckla, koordinera, stödja och kommunicera aktiviteter och resultat från Produktion2030.

Förväntade effekter och resultat

Att målgrupperna industri, akademi och institut samt övriga intressenter ska medverka i samt känna till programmet och ha tillgång till dess resultat. Resultat är främst ny teknik och ny kunskap inom produktionsområdet.

Planerat upplägg och genomförande

Programkontoret utgörs av programchef, vice programchef samt kommunikationsansvarig. Därtill knyts resurser från huvudmannen Teknikföretagen till programkontoret. Programkontorets verksamhet leds av programchef, som leder arbetet och fördelar resurser till programmets olika instrument (verksamheter). Programkontoret/programchefen rapporterar till Vinnova samt till en styrgrupp med representanter från industri, akademi och institut.

Externa länkar

www.produktion2030.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.