Proaktiv marknadsföring

Diarienummer 2013-02275
Koordinator NORDISK E-HANDEL & INTERNETTJÄNSTER AB
Bidrag från Vinnova 1 225 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en tjänst som kan svara mot e-handelns behov av att bättre förstå kundbeteenden på nätet kopplat till en affärsidé, produkter i en web shop eller tjänsteutbud på en hemsida. Projektet har gått från en innovativ idé till att via användarinteraktion, prototyper och betatestning lanserat en kommersiell tjänst med betalande kunder.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat och lanserat en ny tjänst. En av de viktiga delmomenten var att pröva nya metoder för användarmedverkan i utvecklingen av tjänsten. Projektet har bidragit till bättre forskning om tjänsteutveckling och nya sätt att involvera användare. Projektet har också skapat kunskap kring hur man kan arbeta i partnerskap kring utvecklingen av en ny tjänst samt ge ingående organisationer insikter i respektives sätt att arbeta och kompetenser.

Upplägg och genomförande

Projektet tog utgångspunkt i ett användardrivet tankesätt med idén att basera utveckling av en e-handel på reellt kundbeteende, dvs det kunden har behov för har legat till grund för hur vi har sett på utformningen av en web butik. Utvecklingen har därför handlat om att balansera användarinput med de praktiska kravet på att under ett år utveckla en mjukvara integrerat i en e-handelsplattform. En annan utmaning har handlat om att två företags respektive utvecklingsprocesser och företagskultur ska sammanfogas, vilket har inneburit kompromisser och en aktiv kommunikation.

Externa länkar

TopVisible SP RankTrail Nordisk e-handel

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.