Prediktiv rostfri fasdesign

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning 2019

Syfte och mål

Målet med projekt är att förbättra konkurrenskraften hos den svenska rostfria stålindustrin genom tillgång till bästa möjliga digitala verktyg för forskning och legeringsutveckling. Projektet avser att bibehålla och stärka den unika position som svensk stålindustri har för utveckling av avancerade rostfria stål med ett antal starka parter som med gemensamma krafter kommer att arbeta för utveckling av verktyg för simuleringar och modellering. Vid projektets slut kommer det att vara möjligt att med god precision kunna prediktera för viktiga fasomvandlingar i rostfria stål.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att stärka konkurrensförmågan för den svenska rostfria stålindustrin genom att förse den med bästa möjliga digitala verktyg för legeringsutveckling. Projektet bidrar främst till Steg 3 "Öka materialutvecklingstakten" i den strategiska innovationsagendan, i synnerhet via resultatmålet 3C "Nya eller förbättrade materialutvecklingsverktyg". Att ständigt arbeta med detta agendasteg är en förutsättning för att Sverige ska kunna bibehålla och stärka sin position som världsledande när det gäller forskning, utveckling och produktion av avancerade rostfria stål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av en kommitté med representanter från de deltagande parterna och med rapportering till en styrgrupp tillsatt av programstyrelsen för Metalliska material. Projektet är uppdelat i två delar: (A) Matrixfaser dvs. ferrit & austenit och (B) Sekundärfaser vilket hänvisar till skadliga men ibland oundvikliga intermetalliska faser, nitrider och karbider. Projektet är uppdelat tidsmässigt i två faser, den första slutar i juni 2021 och den andra i oktober 2022, och innehållsmässigt i sex arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-03580

Statistik för sidan